NavigaceTěhotenská poradna

6. až 10. týden                                                                                          1. návštěva

o   Diagnostika + datace stáří těhotenství

Kontrola a datace těhotenství pomocí ultrazvukového vyšetření a palpačního prenatálního vyšetření. Tato návštěva má za cíl zjistit, zda se plod zdárně vyvíjí a určit stáří plodu pomocí ultrazvuku a porovnat jej se stářím plodu vypočítaným dle poslední menstruace. Na základě získaných informací se rozhodne, zda se bude termín porodu počítat podle menstruace nebo podle ultrazvuku. 

10+0 až 11+3 týden                                                                                    2. návštěva

o   Komplexní prenatální vyšetření, přineste moč, odběr krve ráno nalačno

 1. stanovení krevní skupiny AB0 + RhD
 2. screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek
 3. stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu
 4. sérologické vyšetření HIV, HBsAg, BWR (vyšetření na AIDS, žloutenku typu B, syfilis)
 5. glykémie na lačno
 • Určení hmotnosti a krevního tlaku těhotné
 • Sběr anamnestických údajů a určení míry rizika
 • Chemická analýza moči
 
Vyšetření na žádost klientky: 
o     Vyšetření krve na toxoplazmózu.
o     Kombinovaný screening vrozených vývojových vad se skládá z biochemického screeningu z krve a z ultrazvukového screeningu, který se provádí s odstupem dvou týdnů od biochemického screeningu. Biochemický screening zahrnuje vyšetření markerů PAAP-A, free beta HCG. Při ultrazvukovém screeningu se hodnotí velikost plodu, morfologie plodu, přítomnost nosních kůstek a síla šíjového projasnění. 

Provedení screeningu VVV v 1. trimestru těhotenství jednoznačně doporučujeme. 

11+3 až 13+6 týden     DOPROVOD MOŽNÝ                                             3. návštěva

o   Těhotenská poradna, nenoste moč
o   Ultrazvukové vyšetření
 • Pomocí ultrazvukového vyšetření se zjišťuje počet plodů (to je již většinou známo z předchozího vyšetření), vitalita, tj. přítomnost akce srdeční a biometrie, tj. měření délky plodu v mm. Pozn. Na toto vyšetření klientky nenosí s sebou moč. 
16+1 až 17+6 týden                                                                                    4. návštěva

o   Těhotenská poradna, přineste moč
o   Ultrazvukové vyšetření
o   15+1 až 16+6 týden, Screening vrozených vývojových vad ve II. trimestru, tzv. Triple test - zahrnuje vyšetření markerů z krve AFP (alfa-fetoprotein), E3 (Estriol), HCG (choriogonadotropin). Pouze v případě, že nebyl proveden kombinovaný screening v I. trimestru.  

20+0 až 22+0 týden                                                           návštěva na jiném pracovišti

o    Ultrazvukové vyšetření zaměřené na detailní zkoumání vrozených vývojových vad plodu ve specializovaném zdravotnickém zařízení. 

20+0 až 22+0 týden    DOPROVOD MOŽNÝ                                            5. návštěva

o   Těhotenská poradna s UZ (30 min), přineste moč
Vystavení žádanky na orální glukózový toleranční test OGTT. 
o    Odběr krve (krevní obraz: stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu), v případě zjištění anemie v I. trimestru (hodnota hemoglobinu pod 120). 


24+0 až 28+0 týden - provedení orálního glukózového tolerančního testu OGTT v laboratoři.

27+1 až 28+0 týden                                                                                    6. návštěva

o   Těhotenská poradna, odběr krve, přineste moč
o   Odběr krve 27+1 až 32+0 týden:
 • Stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu
 • U RhD negativních žen 27+1 až 28+0, screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek
 • U RhD negativních žen 27+1 až 28+0, profylaxe RhD aloimunizace pomocí aplikace anti-D imunoglobulinu
 
30+0 až 32+0 týden    DOPROVOD MOŽNÝ                                           7. návštěva

o   Těhotenská poradna, přineste moč
o    Ultrazvukové vyšetření zaměřené na biometrii plodu, tj. zjištění, zda plod roste jak má.
 
 
35+0 týden                                                                                                8. návštěva

o   Těhotenská poradna, přineste moč
o    35+0 až 38+0 týden, detekce streptokoků skupiny B v pochvě a v konečníku
o    Odběr krve (krevní obraz: stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu), v případě zjištění anemie v I. trimestru (hodnota hemoglobinu pod 110). 

38, 39. a 40. týden
Tyto návštěvy probíhají většinou již v porodnici.

o    Těhotenská poradna
o    Od 37+1, kardiotokografický non-stress test, tvz. CTG (monitoring srdeční akce plodu a děložní činnosti)
____________________________________________________________________________

Nad rámec běžných vyšetření lze na žádost klientky provést:
foto miminka, určení pohlaví, 4D ultrazvuk v 25. - 29. týden těhotenství

Na 4D ultrazvuk se můžete objednat online www.gynclin.cz nebo telefonicky. UZ se provádí každý lichý týden v pátek od 16.15, 16.45 a 17.15 hodin.