NavigaceNaše mise

 "Vaše spokojenost je naší odměnou"

Poskytovat účinnou a bezpečnou zdravotní péči v souladu s doporučeními národních i nadnárodních odborných lékařských společností.

Nad rámec doporučení odborných společností nabízet a zajistit zdravotní péči pomocí vyšetřovacích metod a/nebo léčebných postupů, které nejsou běžné, ale jsou nové a dostupné.

Přistupovat ke klientkám ochotně a s respektem. Naslouchat přáním klientek a naplňovat jejich očekávání.

Přispět k vyššímu komfortu klientek aplikací zejména elektronických služeb, které přinášejí klientkám úsporu času, srozumitelné zdravotní informace, snadnou komunikaci s lékařem a/nebo zdravotní sestrou.

Působit jako společnost uznávanou obchodními partnery pro spolehlivost, dodržování smluvních závazků a udržování dlouhodobých partnerských vztahů.

Klást důraz na osobní hodnoty zaměstnanců vymezením firemních hodnot a firemní kultury. Podporovat zaměstnance při profesním růstu a umožnit jim přímou účast na úspěších společnosti.

Neustále vymezovat směr pro růst naší společnosti v oblasti diagnostické a léčebné se zvláštním zřetelem na řešení chronických onemocnění klientek a na prevenci nemocí.

Udržet firemní růst a dosahovat firemních cílů.