NavigaceKlimakterium

Klimakterium, menopauza a hormonální substituční terapie

Klimakterium je definováno jako období přechodu mezi plodným věkem ženy a začátkem senia. Menopauza (termín poslední menstruace) je stanovena retrospektivně po 12 měsících absence menstruace. Obdobím perimenopauzy nazýváme i několik let před menopauzou, kdy se začínají projevovat klinické, endokrinologické a biologické příznaky blížící se menopauzy, a 12 měsíců po menopauze. Premenopauza je dnes chápána jako celé reprodukční období života ženy. Postmenopauza je obdobím života ženy po menopauze, tedy po poslední menstruaci. Předčasná menopauza je definována dosažením menopauzy jak spontánně, tak indukovaně do čtyřiceti let věku. Předčasné selhání vaječníků se objeví do čtyřiceti let věku ženy a vede k přechodné nebo trvalé nepřítomnosti menstruačního krvácení. Příčinou menopauzy je pokles počtu ovariálních folikulů pod prahovou hodnotu. Vaječníky ztrácí schopnost cyklické produkce estrogenů a progesteronu. Nadále ovšem zůstává aktivní hormonální tkáň. Základním klinickým projevem jsou tedy nepravidelné menstruační cykly s častějším a silnějším krvácením. Laboratorním kritériem menopauzy jsou sérové hladiny FSH nad 40 IU/l, 17 ß estradiolu pod 0,1 nmol/l a inhibinu pod 72 IU/l. V praxi se k diagnostice používá většinou pouze stanovení hladiny FSH a klinické příznaky.

První příznaky klimakteria se objevují u žen ve věku 45–50 let. Jedná se o vegetativní, vazomotorické a psychosomatické potíže, často spojené s menstruačními poruchami.

Příznaky spojené s nedostatkem estrogenů lze rozdělit podle časového období do tří skupin: 1. akutní klimakterický syndrom, 2. organický estrogen deficitní syndrom, 3. metabolický estrogen deficitní syndrom.

Hormonální substituční terapie

Estrogenní složka lze v podstatě rozdělit na dvě základní skupiny: přírodní estrogeny a syntetické estrogeny,  gestagenní složka je přidávána pouze k blokaci vlivu estrogenu na děložní sliznici. Ženám, kterým byla provedena hysterektomie (odstranění dělohy), se gestageny nepodávají. Tibolon  vykazuje estrogenní, gestagenní i slabou androgenní aktivitu. Rozdílná dominance jednotlivých účinků vykazuje rozdílné účinky na specifických orgánech a tkáních.

Ovlivňuje pozitivně kostní hmotu a vazomotorické symptomy a příznivý je i jeho vliv na atrofické změny urogenitálního systému. Nevykazuje prakticky stimulaci děložní sliznice. Nežádoucí účinky způsobené estrogeny: bolesti v prsech, retence tekutin, krvácení ze spádu, křeče v dolních končetinách. Nežádoucí účinky způsobené gestageny: bolesti v prsech, retence tekutin, zvýšená chuť k jídlu, nadýmání, předrážděnost až agresivita, úzkost, deprese.

Pro podávání HT existuje několik možností aplikačních cest. Jedná se o perorální způsob, transdermální aplikaci gelů a náplastí, subkutánní aplikaci, vaginální, intranazální a intramuskulární podání. Gestageny lze aplikovat i intrauterinně vázané na nitroděložní tělísko.  Před nasazením hormonální terapie je však nutné pečlivé vyšetření včetně mamografie a respektovat kontraindikace jejího užívání.

Nemáte-li svého obvodního gynekologa, rádi o Vás budeme pečovat v naší gynekologické ordinaci Gynclin. 

Objednejte se online nebo se objednejte na telefonním čísle (+420) 266 010 292.

Ordinační hodiny.