NavigaceMočová inkontinence

Inkontinence močová je stav, kdy dochází k nechtěnému, samovolnému úniku moči. Jedná se o závažný zdravotní i společenský problém, který výrazně ovlivňuje kvalitu života v oblasti hygienické, sociální a ekonomické. Nedobrovolný únik moči v dospělosti je velmi nepříjemný. Neschopnost ovládat základní tělesné funkce je pak, pro většinu žen, ponižující a vede k utajování těchto potíží. Strádající ženy se vzdávají mnohého ze svého běžného života a dochází tak ke zřejmému poškození jejich sociálních vazeb (kamarádi, přátelé), partnerských a sexuálních vztahů, profesního zařazení a celkové spokojenosti. Také starost o domácnost, odpočinek a zájmové aktivity jsou tímto problémem ovlivněny.

Druhy močové inkontinence

Diagnostika močové inkontinence

Fyzikální vyšetření zahrnuje běžné klinické vyšetření – celkový stav, pohyblivost, orientačně paměť a kognitivní funkce, dále vyšetření břicha a zevního genitálu, ultrazvukové vyšetření, biochemické vyšetření, laboratorní vyšetření moči a močového sedimentu, bakteriologické vyšetření moči a pochvy, ultrazvukové vyšetření dolních močových cest a orientační neurologické vyšetření. Všechna tato vyšetření Vám můžeme provést v naší ordinaci Gynclin.

Mezi speciální vyšetření již patří urodynamické vyšetření – určení anatomických či fyziologických změn v močovém systému, dále pak dotazníky a mikční deníky, které velmi jednoduchou formou provedou klientku otázkami k poruchám udržení moči a pomohou ošetřujícímu lékaři v diagnostice. Mikční deníky (mikce = močení), jedná se o deník vedený po dobu 48 hodin. Zaznamenává se frekvence úniku moči, frekvence urgencí (nutkání k močení), množství použití absorpčních pomůcek.

 Léčba močové inkontinence

Stresová inkontinence – zátěžová 
většinou začíná pomocí fyzioterapie – gymnastika svalů pánevního dna 
spolu s medikamentózní léčbou – léky, eventuálně pesaroterapií. Při neúspěchu je nutná 
operační léčba, v současnosti většinou s využitím některé páskové metody, která vyžaduje krátkodobý pobyt v nemocnici.  

Urgentní inkontinence – nutkavá 
zde je metodou volby léčba konzervativní-medikamentózní léčba – léky cílené na snížení napětí stěny močového měchýře. Jako podpůrnou metodu lze využít i absorpční pomůcky. Jedná se o vložky, vložkové pleny, plenkové kalhotky a podložky.

Nemáte-li svého obvodního gynekologa, rádi o Vás budeme pečovat v naší gynekologické ordinaci Gynclin. 

Objednejte se online nebo se objednejte na telefonním čísle (+420) 266 010 292.

Ordinační hodiny.