NavigacePoruchy menstruačního cyklu

Menstruační krvácení je zevním projevem reprodukčního cyklu. Cílem pravidelně se opakujících změn hormonálních hladin je optimální příprava organismu k otěhotnění. V průběhu reprodukčního cyklu dochází k výběru dominantního folikulu s vajíčkem ve vaječníku, jeho zrání, uvolnění (ovulaci), paralelní přípravě pohlavních orgánů k přijmutí oplodněného vajíčka a zajištění optimálního prostředí pro časný vývoj zárodku. Jestliže nedojde k oplodnění, vysoká výstelka děložní dutiny připravená pro zahnízdění oplozeného vajíčka se odloučí a odejde s malým množstvím krve v podobě menstruačního krvácení. Krvácení, které následuje po poklesu hormonálních hladin, aniž by došlo k ovulaci, je označováno jako pseudomenstruační krvácení. Takové krvácení probíhá při užívání antikoncepce, ale může provázet i řadu hormonálních poruch. Součástí reprodukčního cyklu je však i řada dalších cyklicky se opakujících změn organismu – změn struktury prsů, růstu buněk výstelky pohlavních orgánů, proměnlivé viskozity hlenu produkovaného děložním čípkem atd.

Menstruační cyklus má několik fází – za první den menstruačního cyklu je považován první den menstruačního krvácení, následuje folikulární fáze, která trvá asi 14 dní, navazuje krátká fáze ovulace (uvolnění vajíčka) a cyklus končí luteální fází, jejíž délka je mezi 12 a 15 dny. Normální menstruační cyklus trvá průměrně 29,5 dne s kolísáním mezi 21 a 35 dny. Délka menstruačního krvácení je 2 až 8 dní a během něj odchází 20 až 80 ml nesrážlivé krve. Řízení menstruačního cyklu zajišťují vzájemné vztahy a křehká rovnováha mezi vaječníky a centrální nervovou soustavou (mezimozkem a podvěskem mozkovým).

Poruchy menstruačního krvácení můžeme rozdělit na dvě skupiny – poruchy ve smyslu plus, zahrnující silné, dlouhé a časté krvácení, a poruchy ve smyslu mínus, které zahrnují krvácení po dlouhých intervalech, krvácení slabé nebo zcela chybějící. Nepravidelná menstruace má mnoho důvodů. Nejčastěji jsou poruchy menstruačního krvácení zaznamenávány v období dospívání a období přechodu, kdy je rovnováha hormonálních hladin nejkřehčí. Příčiny poruch menstruačního krvácení mohou vzniknout na různých úrovních řízení menstruačního cyklu – v mozku (například u sportovkyň, u pacientek s bulimií, při užívání drog, po vystavení silnému stresu, při užívání některých léků), v podvěsku mozkovém (nádor produkující hormon prolaktin) nebo v jiných orgánech (poruchy štítné žlázy). Poruchy menstruačního krvácení často vznikají na úrovni ženských pohlavních orgánů (cysty vaječníků, předčasné selhání vaječníků, onemocnění dělohy). Každé nepravidelné (menstruační i mimomenstruační) krvácení je vhodné odborně posoudit a při podezření na abnormitu pečlivě vyšetřit. V prvé řadě je třeba vyloučit, že by příčinou nepravidelností mohla být organická porucha – nádor, zánět, polyp, mimoděložní těhotenství a podobně. Nezbytným krokem je proto komplexní gynekologické vyšetření včetně ultrazvukového vyšetření. Po vyloučení organické poruchy následuje vyšetření hormonálních hladin, které je třeba provést v průběhu menstruačního krvácení, kdy jsou hladiny jednotlivých hormonů nejlépe reprodukovatelné. Vhodnou součástí hormonálních odběrů je i vyšetření hladin hormonů štítné žlázy, jejíž porušená funkce může vést k poruše menstruačního krvácení. V případě potřeby jsou doplněna další vyšetření.

Léčba poruch menstruačního krvácení by v ideálním případě měla být zacílena na vyvolávající příčinu. Je-li příčinou organická porucha, pak je její odstranění rozhodující pro úpravu cyklu. Léčba hormonálních poruch na úrovni jejich příčiny je mnohem svízelnější. Krvácení slabá a v dlouhých intervalech ženu obvykle neobtěžují, a tak často léčbu nevyžadují. Při prokázání nedostatečné funkce vaječníků u žen plánujících graviditu může být jediným řešením léčba postupy asistované reprodukce. Silná a častá hormonálně podmíněná krvácení lze ovlivnit léky, nejčastěji hormonálními antikoncepčními přípravky. U silného krvácení je výhodné zavést nitroděložní tělísko s hormonální složkou. Léčba hormonálních poruch cyklu je zároveň prevencí možných komplikací v budoucnosti, zejména osteoporózy a nádorů děložní výstelky. Nepravidelná menstruace může být projevem širokého spektra onemocnění. Protože její příčinou mohou být i některé závažné stavy, je u nepravidelností cyklu nutný aktivní přístup lékaře při vyšetřování a při léčbě. 

Nemáte-li svého obvodního gynekologa, rádi o Vás budeme pečovat v naší gynekologické ordinaci Gynclin. 

Objednejte se online nebo se objednejte na telefonním čísle (+420) 266 010 292.

Ordinační hodiny.