Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

Informace pro těhotné ženy v době pandemie COVID-19

Informace pro těhotné ženy v době pandemie COVID-19

Vážené klientky, 

připravili jsme si pro vás jedinečnou slevovou akci na vakcínu Gardasil 9, která slouží jako prevence proti viru HPV. Akce platí do konce dubna.

Více se dozvíte na našem webu.

Pandemie onemocnění Covid-19 s sebou přináší spoustu nejistoty, kterou těhotné ženy přirozeně prožívají. O to větší roli hraje v tomto náročném období informovanost. Naše gynekologické centrum vám přináší souhrn nejdůležitějších poznatků a doporučení, který pro těhotné ženy zpracoval přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka.

(platné k 1.11.2020)

Vážené a milé,

smyslem tohoto příspěvku je podat Vám a Vašim rodinným příslušníkům informace o rizicích COVID –19 v těhotenství a v průběhu porodu. První shrnutí poznatků o COVID-19 se na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR objevilo v březnu 2020 a je dnes již zastaralé. Rozvoj poznatků o této nemoci je neuvěřitelně rychlý. Jakkoliv mohou informace o pandemii působit zneklidňujícím dojmem, ve vztahu k těhotenství a porodu jsou nové informace naštěstí uklidňující.

Dá se předpokládat, že těhotné ženy jsou zprávami o COVID-19 znepokojeny ještě více než běžná populace, neboť zvýšený zájem o vlastní zdraví a pocit zvýšené zodpovědnosti je v době těhotenství a mateřství zcela přirozený. Stejně tak, nebo i více, jsou někdy znepokojeni partneři a další rodinní příslušníci.

V České republice porodí za rok přibližně 110 000 žen, denně se tedy narodí více než 300 dětí. Donošené těhotenství trvá 280 dnů, tzn. že v každém okamžiku je v ČR přibližně 85 000 žen v různém stadiu těhotenství.

Tento materiál vychází z publikace, která je shrnutím více než 130 vědeckých příspěvků na téma COVID-19 a těhotenství, které byly publikovány do konce 9/2020: Berghella, Vincenzo. „Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Pregnancy issues.“ UpToDate Internet (2020)

Epidemiologická situace

 • Epidemiologická situace se rychle mění a aktuální informace získáte z jiných zdrojů – např. ze stránek Ministerstva zdravotnictví
 • Zdravé ženy (mezi které patří většina těhotných v ČR) nejsou k nákaze virem náchylnější než běžná populace
 • Zvýšené opatrnosti je nutno dbát u žen s dalšími chorobami (výrazně oslabená imunita, rakovinné onemocnění, závažná obezita, hypertenze, diabetes vzniklý již před otěhotněním, chronické postižení plic apod.)
 • Je vhodné mít na paměti, že pravděpodobně existují jedinci bez příznaků, kteří mohou virus přenášet
 • Choďte na procházky do přírody!

Přenos viru

 • Virus se šíří z člověka na člověka přes dýchací cesty kapénkami, částečně přes kontaminované povrchy a přes spojivky dotykem kontaminovaných rukou.
 • Je nutné hodně větrat, udržovat vlhkost vzduchu nad 40% a udržovat teplotu v místnosti spíše chladnější
 • Dotyk očí, úst a nosu rukama je nejrizikovějším faktorem
 • Virus byl nalezen ve stolici a v poševním sekretu, tato cesta přenosu viru na plod v průběhu porodu nebyla ale prokázána
 • Podle dosavadních údajů je přenos viru z matky na plod v děloze extrémně vzácný (dokumentovány byly jen 2 případy, obě děti byly po porodu v pořádku)
 • Přenos viru na novorozence je po porodu v důsledku blízkého kontaktu s matkou běžný, ale klinický průběh bývá velmi lehký nebo asymptomatický

Prevence

 • Platí stejná preventivní opatření jako u netěhotných, tzn. 3R – rouška, rozestup, ruce
 • Těhotné ženy, které mají doma další děti, by měly být opatrné. Děti mohou mít častěji asymptomatický nebo velmi lehký průběh a mohou být přenašeči
 • Těhotné ženy mají na pracovišti obecně nárok na vyšší ochranu (např. omezení nočních služeb, omezení těžké fyzické práce), ale ve vztahu k pandemii COVID-19 nebyla vypracována žádná zvláštní opatření
 • Plánování rodičovství v době pandemie COVID-19
 • Probíhající pandemie by s ohledem na současné znalosti neměla být důvodem odložení těhotenství
 • Rizika lze minimalizovat respektováním běžných hygienických doporučení

Průběh nemoci u těhotných žen

 • Průběh onemocnění u těhotných bývá obvykle mírný, někdy i bezpříznakový, může se ale projevit i jako oboustranný zápal plic
 • Nejčastější symptomy jsou: horečka (40%), ztráta čichu (velmi časté), kašel (39%), dušnost (19%), ztráta chuti (15%), bolesti svalů (10%) a průjem (7%)
 • Některé příznaky jsou podobné jako běžné pocity a potíže těhotných – únava, lehká dušnost, ucpaný nos, jiné zase mohou napodobovat příznaky těhotenských komplikací (např. těžké preeklampsie – únava, dušnost)
 • Těžký průběh je vzácný; ve studii s více než 11 000 těhotných žen byly 4% žen přijaty na JIP, 3% žen potřebovaly intubaci, 0,8% ECMO a 0,6% zemřelo (přímý vliv COVID-19 na úmrtí těhotné ženy je zatím nejasný)
 • Těhotné ženy s těžkým průběhem nemoci mají vyšší riziko přijetí na JIP než netěhotné ženy srovnatelného věku; rizikovými faktory jsou věk nad 35 let, závažná obezita, hypertenze, diabetes vzniklý již před otěhotněním, chronické postižení plic

Vliv na těhotenství

 • Nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku potratu v časném stádiu těhotenství
 • Nejsou žádné údaje o zvýšeném riziku vrozených vad v důsledku styku s tímto virem
 • Je nicméně nutno říci, že virová onemocnění obecně a horečky v prvním trimestru rizika těchto komplikací zvyšují, je tedy na místě chránit se stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým onemocněním
 • Zkušenosti s viry MERS a SARS (které jsou příbuzné s koronavirem) neprokázaly souvislost s vyšším rizikem prvo- a druhotrimestrálního potratu
 • V některých zahraničních studiích byl zaznamenán vyšší výskyt předčasného porodu (17% u COVID-19 těhotných vs. 8% u zdravých)
 • Byly popsány případu zpomalení růstu plodu po proběhlé infekci COVID-19, což může souviset s porušenou funkcí placenty
 • Ve skupině žen s těžkým průběhem nemoci se mohou vyskytnout některé komplikace, např. vyšší výskyt císařského řezu, vyšší výskyt novorozeneckých potíží (vyplývajících z předčasného porodu), ale i vyšší výskyt mrtvorozenosti, které jsou spíše odrazem vyčerpání mateřského organismu

Péče o těhotnou ženu v době těhotenství

 • Žena, u které byl potvrzen COVID-19, by měla svého lékaře před návštěvou informovat, měla by být objednána až na konec ordinačních hodin
 • Vyšetření, která lze odložit, je vhodné odložit na dobu po odeznění infekčnosti
 • Vyšetření, na která má těhotná nárok a nelze je odložit (např. prvotrimestrální screening), by měla být prováděna za dodržení epidemiologických opatření
 • Ženám, které v těhotenství prodělaly COVID-19, by mělo být provedeno ultrazvukové vyšetření přibližně dva týdny po odeznění symptomů a ve třetím trimestru z důvodu možného zvýšeného rizika zpomalení růstu plodu (toto doporučení není zatím podloženo silnými daty)
 • Péče v porodnici o rodičku s COVID-19
 • V ČR neexistuje jednotný metodický pokyn pro poskytování péče ženám s COVID-19
 • Zde uvedené informace popisují opatření na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Ostrava.
 • V současnosti je všem ženám při příjmu proveden stěr na PCR vyšetření na přítomnost koronaviru a vzorek je vyšetřen ve zrychleném režimu. U plánovaných hospitalizací se test provádí 1-3 dny před přijetím
 • Ženám s COVID-19 je péče poskytována v izolačním režimu, ideálně už od přijetí do porodnice
 • S výjimkou použití specifických hygienicko-epidemiologických opatření se péče u porodu ani způsob porodu nijak zásadně neliší od standardní péče
 • Žena má nárok na přítomnost partnera a většinou i na přítomnost další doprovodné osoby
 • Doprovod rodičky používá respirátor po celou dobu přítomnosti na porodním a operačním sále
 • Personál používá při poskytování péče ochranné pomůcky – respirátor, brýle nebo štít, ochranný oblek, návleky, čepici, rukavice
 • V případě nekomplikovaného průběhu porodu, dobrého stavu rodičky i novorozence a lehkého průběhu nemoci COVID-19 je doporučeno časné propuštění do domácí péče

Heslovitý komentář k porodní praxi

 • Některé odborné společnosti doporučují rutinní podávání nízkomolekulárního heparinu všem hospitalizovaným těhotným s COVID-19
 • Při podání MgSO4 ženám se závažnými klinickými projevy COVID-19 je nutné zvážit jeho tlumící efekt na dýchání
 • Všechny metody analgezie jsou vhodné, s výjimkou užití NO2, tzv. rajského plynu (z důvodu možného šíření aerosolu; doporučení ale není podložené silnými daty) a kromě léků, které můžou mít tlumící vliv na dýchání
 • V případě císařského řezu je epidurální a spinální analgezie preferovaná před celkovou anestezií
 • K přípravě porodních cest je vhodné užít mechanických metod (Foley katetr) ambulantní cestou
 • Některé odborné společnosti doporučují častější (nebo kontinuální) monitorování plodu v průběhu porodu (v závislosti na závažnosti onemocnění COVID-19)
 • Odložený podvaz pupečníku je podle většiny doporučení vhodný
 • Uchovávání pupečníkové krve je možné
 • V případě zvýšené teploty po porodu je nutné v diagnostice zvažovat i možnou infekci koronavirem

Péče o dítě po porodu

 • Kontakt kůže na kůži (SSC) s novorozencem se doporučuje i matkám s COVID-19, ženy by ale měly mít zakrytá ústa a nos
 • Separace je nevhodná s ohledem na důležitost ranné vazby matky a dítěte, rozvoj kojení a další faktory
 • Novorozenci matek s COVID-19 by měli být testováni na přítomnost koronaviru před propuštěním nebo kolem 48. hodiny života
 • Separace je nutná nebo vhodná jen v případech, kdy zdravotní stav matky nebo novorozence neumožňuje společný pobyt
 • Kojení se doporučuje. Největším rizikem u kojení je blízkost novorozence a matky a možná nákaza kapénkami
 • Je vhodné dostatečně větrat a udržovat v místnosti dostatečnou vlhkost (nad 40%) a spíše chladněji
 • Výhody kojení převažují nad riziky spojenými s izolací novorozence
 • Při testování vzorků mateřského mléka nebyla potvrzena přítomnost viru, naopak byla potvrzena přítomnost protilátek
 • Při péči o dítě a kojení je vhodné dodržovat tyto zásady:
 1. Hygiena rukou před dotýkáním se dítěte
 2. Ochrana úst a nosu
 3. V případě odsávání mateřského mléka požádat zdravou osobu o pomoc s podáním odstříkaného mléka novorozenci
 • V případě nutnosti výživy novorozence umělým mlékem je nutné dbát zvýšených hygienických opatření při manipulaci s lahví

Jaká jsou tedy hlavní rizika a výzvy spojené s COVID-19 na porodnických pracovištích?

 • Největší výzvou je kontrola přenosu choroby z osoby na osobu a zabránění rozvoje infekce mezi zdravotníky a její následné šíření
 • Rozšíření nemoci mezi zdravotníky a následná opatření (nemocní zůstanou doma a osoby v kontaktu s nimi zůstanou v karanténě) by mohlo vést k problémům s personálním zajištěním chodu porodnic a neonatologických oddělení, zejména těch menších
 • Respektujte, prosím, preventivní opatření nařízená jednotlivými nemocnicemi

Obecná doporučení těhotným ženám, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19

 • Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Nemocné by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři ani k registrujícímu gynekologovi
 • Při nutnosti návštěvy porodnice v době, kdy je rodička v karanténě (porod, nezbytná kontrola v poradně apod.), doporučujeme:
 1. Kontaktovat porodnici telefonicky
 2. Dopravit se do porodnice pokud možno vlastním dopravním prostředkem o dostavit se s jakoukoliv vlastní maskou
 3. Po příjezdu do areálu nemocnice opět kontaktovat porodnici, aby se mohl personál postarat o rodičku hned po vstupu do porodnice a byl tak omezen její volný pohyb mezi ostatními rodičkami, pacienty a zdravotníky

S přáním všeho dobrého, Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky
Fakultní nemocnice Ostrava

Děkuji za spolupráci:
prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
prim. MUDr. Peter Kaščák, Ph.D.
Ing. Lucie Tomanová

 decoding decoding decoding decoding decoding
Máme smlouvu s
 decoding
 decoding
 decoding
 decoding
 decoding
 decoding
 decoding

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis. Pro další informace volejte nebo pište:

+420 266 010 292