Tereza Hajná vede team sester, je zodpovědná za nábor nových zaměstnanců, vykonává personální politiku, stará se o nákup zdravotnických prostředků, koordinuje a zajišťuje služby nutné pro fungování kliniky. Nadto vykonává i sesterskou práci, kterou organizuje tak, aby byla produktivní a efektivní.

Předtím pracovala od roku 2010 do roku 2020 v Canadian Medical s.r.o. na pozici Hlavní sestry. Kromě praxe na interních a chirurgických oddělení fakultních nemocnic v Praze, působila také jako vyučující odborných předmětů zdravotnických škol v Praze. Absolvovala četné stáže na mezinárodních klinických pracovištích, vč. AKH Wien, University of Brighton.

Nejvyšší dosažené vzdělání získala na LF UK v oboru Ošetřovatelství.