NavigaceAktuality

VAZEKTOMIE – VYSOCE ÚČINNÁ A BEZPEČNÁ, ALE MÁLO VYUŽÍVANÁ

 Velmi přínosná byla přednáška doktora Franse Roumena z Nizozemska o mužské sterilizaci. Vazektomie představuje nejspolehlivější a nejbezpečnější dostupnou metodu mužské antikoncepce spočívající v přerušení či okluzi vas referens. Tento výkon může být snadno proveden v ambulantním zařízení v lokální anestezii. Existují dva způsoby provedení vazektomie – konvenční a vazektomie bezskalpelovou metodou. Při konvenčním přístupu jsou provedeny dvě bilaterální skrotální incize, skrze něž je provedena mobilizace a přetětí vas referens. Při bezskalpelové metodě je namísto incize proveden po aplikaci anestetika bezjehlovou metodou vpich skrze skrotální kůži velikosti cca 3 mm a ten pak rozšířen natolik, aby mohlo dojít k mobilizaci a přetětí vas referens. Většinou se resekuje bilaterálně 10–15 mm dlouhý segment vas deferens, který bývá někdy poslán k patologické verifikaci. Koncové části vas deferens se koagulují. Při bezskalpelové metodě zůstávají na kůži skróta jen dvě malé ranky, které není třeba šít. Spolehlivost obou způsobů vazektomie je stejná; výhody bezskalpelové vazektomie oproti konvenční vasektomii čítají: kratší doba trvání zákroku, méně krvácivých a zánětlivých komplikací, menší pooperační bolestivost a kratší doba hojení. Z tohoto důvodu se stala bezskalpelová vazektomie standardem ve vyspělých zemích včetně Spojených států amerických či Velké Británie.

Po zákroku je třeba dodržovat mírný klidový režim, sexuální aktivita je možná po týdnu. Podobně jako u hysteroskopické sterilizace účinnost metody nenastupuje ihned. Pacient by měl být poučen, že je třeba užívat doplňující antikoncepční metodu, než je analýzou spermiogramu potvrzena absence spermií v ejakulátu. 80 % pacientů dosáhne azoospermie po třech měsících a 20 „očistných“ ejakulacích. K potvrzení azoospermie stačí provedení jednoho spermiogramu. Pokud jsou po třech měsících nalezeny v ejakulátu motilní spermie, provádí se kontrolní spermiogram za další jeden až dva měsíce. Pokud i tehdy jsou prokázány motilní spermie, je doporučeno operační výkon zopakovat. Ačkoliv vazektomie představuje trvalou metodu antikoncepce, u 50–70 % mužů je vazektomie vratná pomocí mikrochirurgických technik. Tato reverzibilita se ovšem s časem snižuje. Další možností, jak „vrátit“ plodnost, je pomocí mikrochirurgického odsátí spermií z nadvarlete (MESA) či u tkáně varlat (TESE).

Obecně jsou rizika mužské sterilizace minimální a vazektomie má jen několik kontraindikací a komplikací. Odpadají rizika spojená s ženskou sterilizací daná nutností transabdominálního přístupu a rozsahem anestezie. Ve srovnání s tubární ligací je tak vazektomie bezpečnější, levnější a vyznačuje se kratší dobu rekonvalescence po výkonu. Nicméně celosvětově je ženská sterilizace prováděna třikrát častěji než mužská. Nízké přijímání vazektomie může mít mnoho příčin, zejména nedostatečné povědomí a informovanost o této metodě či špatné pochopení vlastního výkonu a strach z možných komplikací. Podobně jako u jiných typů antikoncepce hraje roli i množství mýtů vztahujících se k této antikoncepční metodě.

Přitom provedení vazektomie nezvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění ani nádorů prostaty, varlat či jiných orgánů [1,3]. Vazektomie nemá žádný vliv na kvalitu erekce,

dosahování a prožívání orgasmu ani množství ejakulátu. Stejně tak nemá vazektomie vliv na hladinu mužských pohlavních orgánů a s tím spojené libido. Nejenže tedy vazektomie nezpůsobuje sexuální problémy ani frekvenci sexuálních aktů, ale je prokázáno, že má i pozitivní dopad na sexuální spokojenost párů [1,3]. Závěrem dr. Roumen zopakoval, že vazektomie představuje zatím nedoceněnou, leč vysoce účinnou a bezpečnou metodu permanentní antikoncepce, která je do značné míry reverzibilní.

Její výhodou je velmi vysoká spolehlivost a s rozvojem bezskalpelové metody též malá invazivita a nízké riziko komplikací.                      

Z tohoto důvodu by měla být vazektomie v gynekologické praxi uvažována jako možnost a pacientkám, resp. jejím partnerům nabídnuta, zejména těm párům, které již mají splněny svoje reprodukční plány, nebo kde je jiná spolehlivá antikoncepce pro ženu kontraindikována nebo ženě nevyhovuje.

 

MUDr. Jan Greguš

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno

 

Článek z časopisu Gynekologie a porodnictví 2019; 3(2): 136 - 138