NavigaceSmluvní zdravotní pojišťovny

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Cizinky pojištěné u pojišťoven Uniqa, Maxima, Slavia, VZP a.s. si péči hradí přímo v ordinaci, je jim vystaven daňový doklad, který následně předloží k proplacení u své pojišťovny.