eRecept na antikoncepci z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

 decoding

Inspirujeme k výjimečnosti!

Každý den si uvědomujeme svoje poslání a to nás motivuje již více než 10 let k dosahování výjimečných výsledků.

  1. Přispět ke kvalitě života člověka aplikací znalostí, inovativních postupů a technologií tak, abychom ulevili od potíží, uzdravili a předešli vážným onemocněním.
  2. Směrovat růst do těch oblastí lékařské vědy, která jsou zdravotně a společensky nejvíce závažná a prokázat v nich maximální schopnosti. Podpořit rozšíření těchto oblastí alokací lidských zdrojů a jejich vzděláváním a odpovídajícím vybavením s cílem přinášet výjimečná a hodnotná řešení.
  3. Bezvýhradně usilovat o nejlepší možnou spolehlivost a kvalitu našich služeb, být inspirativním vzorem a být uznáváni jako společnost pro svou otevřenost, čestnost a zdvořilost.
  4. Vytvářet přiměřený zisk, abychom mohli plnit naše závazky, udržet růst a dosáhnout našich cílů.
  5. Rozpoznat osobní hodnotu všech našich zaměstnanců vytvořením takového pracovního prostředí, které poskytuje možnosti pracovní seberealizace, bezpečnost, osobní rozvoj a podílení se na úspěchu společnosti.
  6. Být společensky odpovědnou společností.
 decoding  decoding  decoding  decoding  decoding

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis.

+420 266 010 292