eRecept na antikoncepci z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

Hormonální antikoncepce

S užíváním hormonální antikoncepce se pojí velká spousta pochybností. Jakmile se začneme pídit po jejích vedlejších účincích, narazíme na nekonečné množství negativních zkušeností a příběhů. Skeptikům navíc hraje do karet čím dál snadnější získávání receptu, např. prostřednictvím elektronických služeb. Je ale hormonální antikoncepce skutečně rizikovější než jiné léky? Čím můžeme zamezit výskytu zdravotních komplikací? A proč v některých ohledech mohou být online služby bezpečnější než návštěva lékaře?

Nežádoucí účinky hrozí vždy, ale objevují se vzácně

Faktem je, že neexistuje lék, jehož užívání by neneslo žádná rizika. Nežádoucí účinky se mohou projevit i u běžných léků, jako je např. acyplyrin. Popř. i běžně dostupný Paralen, který má v domácí lékárničce každý z nás, je spojen s vážným poškozením jater. Pokud jde o hormonální antikoncepci, ta se nejčastěji skloňuje s vyšším rizikem hluboké žilní trombózy. Americká společnost porodníků a gynekologů ale udává, že výskyt tohoto onemocnění je extrémně vzácný (3–10 z 10 000 pacientů za rok). Mnohem větší riziko výskytu hrozí v těhotenství (5–20 z 10 000 pacientů za rok) nebo v poporodním období (40–65 z 10 000 pacientů za rok). Existuje dokonce řada vyspělých zemí, kde dostanete hormonální antikoncepci bez receptu (např. Velká Británie).

I přes tento fakt mohou přetrvávat obavy, že se lékaři před vydáním receptu dostatečně nezajímají o zdraví ženy nebo že volně prodejná antikoncepce, popř. antikoncepce dostupná skrze online aplikaci, může vést k poškození zdraví žen, které ji užívají. Mnoho studií ale prokázalo, že takové obavy nejsou na místě – ovšem v případě, že jsou včas podchyceny možné kontraindikace.

eRecept na hormonální antikoncepci

Posouzení kontraindikací je klíčové

Užívání hormonální antikoncepce musí jít ruku v ruce s dobrým zdravotním stavem ženy a zdravým životním stylem. Přípravky mají totiž kontraindikace, tedy okolnosti nebo stavy pacientky vylučující jejich užívání. Týká se to např. vysokého krevního tlaku, žilní trombózy, prodělané anginy pectoris nebo případu, kdy je žena kuřačka. Dobrou zprávou ale je, že dle studií mají samy ženy velmi dobrou schopnost samoposouzení těchto kontraindikací.

Některé studie srovnávaly sebeposouzení kontraindikací ženami ve věku 15–45 let s posouzením lékařů. Shoda byla vyšší než 90 %. Pokud se neshody objeví, mají ženy naopak tendenci uvádět více kontraindikací než lékaři. Jedna studie provedená ve Velké Británii došla k závěrům, že ženy mají konzervativnější přístup než lékaři a žádná z 328 žen ve studii by na základě sebehodnocení neužívala antikoncepci nesprávně.

Lékařská společnost doporučuje měřit krevní tlak před prvním vystavením receptu na antikoncepci a cílené vyhledávání možných kontraindikací při preventivních prohlídkách, což je v ordinacích běžnou praxí.

Žena, která prošla prvním vyšetřením a byla jí antikoncepce již jednou předepsána, může následně využít různých variant, jak další recepty získat. Jednou z nejpohodlnějších je objednávka z eReceptu prostřednictvím online služby Gynlink. Posouzení kontraindikací je v tomto případě řešené podrobným online dotazníkem.

Online dotazník jako bezpečné řešení

Systém Gynlink je v souladu s aktuálními postupy používanými ke komunikaci mezi lékařem a pacientem ve světě i v ČR. Pro kontrolu kontraindikací využívá dotazník, který vychází z doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce od Světové zdravotnické organizace. Je obšírný, pacientce tak jeho vyplnění chvíli zabere, důkladně se ale věnuje všem potenciálním rizikům.

Studie žen poptávajících hormonální antikoncepci online pomocí dotazníku navíc zjistila, že tyto ženy jsou si kontraindikací a nežádoucích účinků vědomy stejně dobře, jako ženy přicházející do ordinace lékaře. Dle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je pacient povinen pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu. Lékař se na pravdivost informací musí spoléhat a není povinen kontrolovat každý údaj, který mu pacientka sdělí. Jinými slovy, je uzákoněno, že klientka vyplňující dotazník ohledně kontraindikací hormonální antikoncepce musí uvést pravdivé informace o svém zdravotním stavu. Pokud tak neučiní, riskuje tak kromě zdraví i další nepříjemnost.

Gynlink a ochrana proti zneužití

Služba Gynlink vyvíjí velké úsilí k tomu, aby ji nešlo zneužít a nemohla ji například využít dívka mladší 15 let. Má hned několik mechanismů, jak toho dosáhnout:

  • Na prvním místě je to kontrola identity včetně věku žadatelky o elektronický recept. Děje se tak ověřením jejího rodného čísla a jména přes centrální registr pojištěnců v portálu pojišťoven. Službu mohou tedy využít pouze klientky pojišťoven, které s portálem spolupracují. Ženy nepojištěné nebo ženy pojištěné u Uniqa, Maxima, Slavia nemohou službu využít, neboť nelze garantovat nezneužití.
  • V dalším kroku lékař kontroluje zdravotní stav žadatelky na základě vyplněného dotazníku, frekvenci žádostí o vydání receptu a termínu poslední fyzické návštěvy u gynekologa. Pokud klientka vyhoví požadavkům na předpis, lékař recept vystaví a odešle. Pokud nevyhoví, není recept vystaven. V některých případech lékař telefonuje klientce k objasnění nejasností.
  • Další stupeň kontroly může probíhat na úrovni lékáren. Ty mohou a nemusí kontrolovat identitu klientky, která předloží elektronický recept z Gynlink.

Objednejte si eRecept na hormonální antikoncepci bez obav

Postupy používané systémem Gynlink jsou pro klientky zcela bezpečné, mají náležitou odbornou úroveň a nemůže dojít ke zneužití léčiv. Důkazem je 9 let zkušeností z fungování Gynlink, kdy nebyl zaznamenán jediný případ zdravotních potíží uživatelek. Naopak, klientky kladně hodnotí rozsah a obsah poskytovaných informací.

Dostupnost služby Gynlink online denně i o svátcích a víkendech snižuje riziko nežádoucího vynechání při užívání, které s sebou nese riziko otěhotnění a vyšší riziko trombembolismu při znovunasazení po přestávce. Ze srovnání klasické preskripce a online preskripce vyplývá, že online preskripce je minimálně stejně bezpečná, více dostupná, více komfortní a snižuje riziko nežádoucích přestávek v užívání.

Užíváte-li hormonální antikoncepci, neváhejte využít službu Gynlink. Vaše zdraví je pro nás prioritou, stejně jako bezpečnost vašich údajů.

 decoding  decoding  decoding  decoding  decoding

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis.

+420 266 010 292