eRecept na antikoncepci z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

 decoding

Co je klimakterium?

Klimakterium je definováno jako období přechodu mezi plodným věkem ženy a začátkem senia.

Menopauza (termín poslední menstruace) je stanovena retrospektivně po 12 měsících absence menstruace. Obdobím perimenopauzy nazýváme i několik let před menopauzou, kdy se začínají projevovat klinické, endokrinologické a biologické příznaky blížící se menopauzy, a 12 měsíců po menopauze. Premenopauza je dnes chápána jako celé reprodukční období života ženy. Postmenopauza je obdobím života ženy po menopauze, tedy po poslední menstruaci. Předčasná menopauza je definována dosažením menopauzy jak spontánně, tak indukovaně do čtyřiceti let věku.

Předčasné selhání vaječníků se objeví do čtyřiceti let věku ženy a vede k přechodné nebo trvalé nepřítomnosti menstruačního krvácení. Příčinou menopauzy je pokles počtu ovariálních folikulů pod prahovou hodnotu. Vaječníky ztrácí schopnost cyklické produkce estrogenů a progesteronu. Nadále ovšem zůstává aktivní hormonální tkáň. Základním klinickým projevem jsou tedy nepravidelné menstruační cykly s častějším a silnějším krvácením. Laboratorním kritériem menopauzy jsou sérové hladiny FSH nad 40 IU/l, 17 ß estradiolu pod 0,1 nmol/l a inhibinu pod 72 IU/l. V praxi se k diagnostice používá většinou pouze stanovení hladiny FSH a klinické příznaky.

První příznaky klimakteria se objevují u žen ve věku 45–50 let. Jedná se o vegetativní, vazomotorické a psychosomatické potíže, často spojené s menstruačními poruchami.

Hlavní příznaky

Příznaky spojené s nedostatkem estrogenů lze rozdělit podle časového období do tří skupin:

  1. Akutní klimakterický syndrom
  2. Organický estrogen deficitní syndrom
  3. Metabolický estrogen deficitní syndrom

Akutní klimakterický syndrom

Můžeme registrovat celou škálu individuálních obtíží od psychosomatických po vegetativní. Potíže mohou trvat několik měsíců, ale i let. Vazomotorické příznaky (synonyma – noční pocení, návaly) se vyskytují až u 75 % klimakterických žen. Jejich tíže je čistě individuální. Jedná se o náhle vzniklý pocit horka lokalizovaný převážně na hrudníku a v obličeji, provázený většinou zarudnutím a pocením, na které často navazuje zimnice. Obtíže mnohdy provází bušení srdce, pocit úzkosti a poruchy spánku. Vlivem nekvalitního spánku jsou ženami častěji uváděny únava a podrážděnost. Kožní vazodilatace a pocení mají za následek ztrátu tepla a snížení celkové tělesné teploty o 0,1–0,9 °C.

Organický estrogen deficitní syndrom

Hlavní známkou je atrofizace sliznic, poškození vlasů a nehtů. Postižení sliznic se projevuje hlavně v pochvě, uretře a močovém měchýři. Pochva se ztenčuje, zkracuje a zužuje, ztrácí svoji elasticitu, což vede k dyskomfortu při pohlavním styku. Mění se struktura poševní sliznice, klesá počet buněk produkujících glykogen, který je laktobacily metabolizován na kyselinu mléčnou, a tím stoupá pH poševní sliznice a klesá chemická ochrana pochvy. Důsledkem jsou častější záněty pochvy, ale také i následně močových cest. Na častějších infekcích močových cest se spolupodílí také atrofizace sliznice močového měchýře, snížení prokrvení vaziva a snížená senzitivita receptorů s poruchou vyprazdňování. Mohou se objevit epizody úniku moči. Dochází ke snižování produkce kolagenu fibroblasty a mění se složení jednotlivých typů kolagenů, následně dochází ke ztenčení kůže, změně barvy a zvýšené fragilitě kůže. Nedostatkem estrogenů trpí i sliznice oka a dutiny ústní, kde je hlavním projevem suchost.

Metabolický estrogen deficitní syndrom

Kardiovaskulární choroby  jsou nejčastější příčinou úmrtí žen, výskyt u žen vzrůstá právě okolo 50. roku života a po 65 letech věku jsou častěji popisována úmrtí u žen než u mužů. Tato epidemiologická data svědčí o ochranném faktoru u žen, který po menopauze chybí. Jedná se pravděpodobně o ochranný vliv estrogenů. U žen po menopauze narůstají rizikové faktory kardiovaskulárních chorob: hypertenze, změna lipidového spektra, endotelová dysfunkce, změny vaskulární reaktivity a hemokoagulačních parametrů, vzestup hladin adhezivních molekul, zvýšení váhy a androidní typ obezity. Vliv estrogenů na metabolismus lipidů je komplexní. Snížená produkce estrogenů urychluje úbytek kostní hmoty v jakémkoliv věku. V premenopauzálním období nepřesahuje úbytek kostní hmoty 1 % za rok, po menopauze ztrácí žena průměrně 2–4 %. Dochází také ke změně mikroarchitektury kostí a zvyšuje se tím riziko zlomenin. Na zrychlení úbytku kostní hmoty po menopauze se podílejí i změny v metabolismu vápníku. Deficit estrogenů vede k vyššímu vylučování vápníku močí. Nejčastěji dochází k osteoporotickým frakturám předloktí, krčku stehenní kosti a kompresivním zlomeninám obratlů především hrudní a bederní oblasti.

Hormonální substituční terapie

Estrogenní složka lze v podstatě rozdělit na dvě základní skupiny: přírodní estrogeny a syntetické estrogeny,  gestagenní složka je přidávána pouze k blokaci vlivu estrogenu na děložní sliznici. Ženám, kterým byla provedena hysterektomie (odstranění dělohy), se gestageny nepodávají. Tibolon vykazuje estrogenní, gestagenní i slabou androgenní aktivitu. Rozdílná dominance jednotlivých účinků vykazuje rozdílné účinky na specifických orgánech a tkáních.

Ovlivňuje pozitivně kostní hmotu a vazomotorické symptomy a příznivý je i jeho vliv na atrofické změny urogenitálního systému. Nevykazuje prakticky stimulaci děložní sliznice. Nežádoucí účinky způsobené estrogeny: bolesti v prsech, retence tekutin, krvácení ze spádu, křeče v dolních končetinách. Nežádoucí účinky způsobené gestageny: bolesti v prsech, retence tekutin, zvýšená chuť k jídlu, nadýmání, podrážděnost až agresivita, úzkost, deprese.

Pro podávání HT existuje několik možností aplikačních cest. Jedná se o perorální způsob, transdermální aplikaci gelů a náplastí, subkutánní aplikaci, vaginální, intranazální a intramuskulární podání. Gestageny lze aplikovat i intrauterinně vázané na nitroděložní tělísko. Před nasazením hormonální terapie je však nutné pečlivé vyšetření včetně mamografie a respektovat kontraindikace jejího užívání.

Máte další otázky týkající se klimakteria? Rádi vám na ně zodpovíme v našem gynekologickém centru.

Objednejte se online nebo se objednejte na telefonním čísle (+420) 266 010 292.

 decoding  decoding  decoding  decoding  decoding

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis.

+420 266 010 292