Bc. Štěpánka Pekárková je registrovanou porodní asistentkou. Odbornou praxi získala v Krajské zdravotní a.s., kde působila jako porodní asistentka na porodním sále, oddělení šestinedělí, IMP a novorozeneckém oddělení a také působila jako gynekologická sestra v privátních ambulancí. V současné době pracuje jako porodní asistentka v soukromé gynekologické ambulanci Gynclin, s.r.o., Lovosická 440/40, Praha 9, Prosek.