Helena Neumannová je odborník na slovo vzatý, vykonává v naší společnosti funkci konziliárního lékaře v oblastech gynekologické a porodnické ultrazvukové diagnostiky. Má konečné slovo ve sporných případech, je garantem správnosti provádění těhotenských screeningů a je pověřená implementací nových postupů v prenatální diagnostice. Je jedním z necelé stovky lékařů, kteří disponují oprávněním k provádění superkonziliárního ultrazvukového vyšetření.