eRecept na antikoncepci z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

 decoding

Zdravotnická pomůcka Aniball slouží k předporodní přípravě a rehabilitaci pánevního dna po šestinedělí.

Výhody Aniballu

 • napomáhá k nácviku uvolnění pánevního dna a nácviku tlačení, podobnému v 2. době porodní,
 • klientky, které s Aniballem cvičí, jsou na porod lépe psychicky a fyzicky připraveny.

Cvičení s Aniballem (nebo jinými pomůckami) je vhodné nejdříve od ukončeného 36. týdne (36+0 a více) u fyziologicky probíhajícího těhotenství.

O Aniballu

V roce 2016 vyšla metaanalýza v časopisu Obstetrics and Gynecology international, která se zabývala užíváním pomůcky Epi-No (obdoba českého Aniballu). Autoři srovnali 5 studií, které posuzovaly četnost porodních poranění a četnost nutných nástřihů hráze u žen (prvorodiček), které cvičily s Epi-No. Některé studie sledovaly vliv cvičení s Epi-No na ochranu svalů pánevního dna a efekt na trvání 2. doby porodní (vypuzovací).

Četnost epiziotomií (nástřihů hráze) byla jen lehce nižší u žen, které cvičili s Epi-No, ale nijak statisticky významně. Stejně je tak tomu u porodních poranění. Počet epiziotomií je také ovlivněn i zvyklostí dané porovnice, zda se nástřihy hráze provádějí rutinně, nebo jen v indikovaných případech. Ohledně ochrany pánevního dna studie neprokázaly významné snížení četnosti poranění hlubokého pánevního svalstva.

Až na jednu německou studii z roku 2001 nebyl prokázán ani výrazný efekt na zkrácení 2. doby porodní (vypuzovací). V této studii je popsáno zkrácení 2. doby porodní (29±25 minut u žen, které s Epi-No cvičily oproti 55±54 minut u žen, které necvičily), navíc tyto ženy potřebovaly méně tlumících léků a epidurální anestezie v průběhu porodu.

Cvičení s Aniballem není vhodné:

 • u žen s rizikovým těhotenstvím,
 • při krvácení z rodidel,
 • při hrozícím předčasném porodu,
 • při akutním zánětu pochvy (např. kvasinkové infekci),
 • při výskytu kondylomat,
 • při výsevu genitálního oparu,
 • při poranění pochvy,
 • u vývojových vad pochvy,
 • při zjištěných přednádorových změnách na děložním čípku,
 • při plánovaném císařském řezu.

Pokud se rozhodnete Aniball používat v předporodní přípravě, respektujte prosím podmínky, za kterých můžete pomůcku bezpečně užívat. Používejte prosím Aniball jen tak, aby vám cvičení nebylo nepříjemné a nebylo pro vás bolestivé.

 decoding decoding decoding decoding decoding

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis.

+420 266 010 292