eRecept na antikoncepci z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

 decoding

Nepravidelná menstruace může být projevem širokého spektra onemocnění. Protože její příčinou mohou být i některé závažné stavy, je u nepravidelností cyklu nutný aktivní přístup lékaře při vyšetřování a léčbě. Najdete-li se tedy v následujících řádcích, nezapomeňte kontaktovat svého obvodního gynekologa. V případě, že jej nemáte, rádi o vás budeme pečovat v našem gynekologickém centru Gynclin

Menstruační krvácení

Menstruační krvácení je zevním projevem reprodukčního cyklu. Cílem pravidelně se opakujících změn hormonálních hladin je optimální příprava organismu k otěhotnění.

V průběhu reprodukčního cyklu dochází k výběru dominantního folikulu s vajíčkem ve vaječníku, jeho zrání, uvolnění (ovulaci), paralelní přípravě pohlavních orgánů k přijmutí oplodněného vajíčka a zajištění optimálního prostředí pro časný vývoj zárodku. Jestliže nedojde k oplodnění, vysoká výstelka děložní dutiny připravená pro zahnízdění oplozeného vajíčka se odloučí a odejde s malým množstvím krve v podobě menstruačního krvácení.

Krvácení, které následuje po poklesu hormonálních hladin, aniž by došlo k ovulaci, je označováno jako pseudomenstruační krvácení. Takové krvácení probíhá při užívání antikoncepce, ale může provázet i řadu hormonálních poruch. Součástí reprodukčního cyklu je však i řada dalších cyklicky se opakujících změn organismu – změn struktury prsů, růstu buněk výstelky pohlavních orgánů, proměnlivé viskozity hlenu produkovaného děložním čípkem atd.

Menstruační cyklus má několik fází:

  • Za první den menstruačního cyklu je považován první den menstruačního krvácení.
  • Následuje folikulární fáze, která trvá asi 14 dní.
  • Navazuje krátká fáze ovulace (uvolnění vajíčka).
  • Cyklus končí luteální fází, jejíž délka je mezi 12 a 15 dny.

Normální menstruační cyklus trvá průměrně 29,5 dne s kolísáním mezi 21 a 35 dny. Délka menstruačního krvácení je 2 až 8 dní a během něj odchází 20 až 80 ml nesrážlivé krve. Řízení menstruačního cyklu zajišťují vzájemné vztahy a křehká rovnováha mezi vaječníky a centrální nervovou soustavou (mezimozkem a podvěskem mozkovým).

Poruchy menstruačního krvácení

Poruchy menstruačního cyklu můžeme rozdělit na dvě skupiny.

  1. Poruchy ve smyslu plus, zahrnující silné, dlouhé a časté krvácení.
  2. Poruchy ve smyslu mínus, které zahrnují krvácení po dlouhých intervalech, krvácení slabé nebo zcela chybějící.

Nepravidelná menstruace má mnoho důvodů. Nejčastěji jsou poruchy menstruačního krvácení zaznamenávány v období dospívání a období přechodu, kdy je rovnováha hormonálních hladin nejkřehčí.

Příčiny poruch menstruačního krvácení mohou vzniknout na různých úrovních řízení menstruačního cyklu – v mozku (například u sportovkyň, u pacientek s bulimií, při užívání drog, po vystavení silnému stresu, při užívání některých léků), v podvěsku mozkovém (nádor produkující hormon prolaktin) nebo v jiných orgánech (poruchy štítné žlázy).

Poruchy menstruačního krvácení často vznikají na úrovni ženských pohlavních orgánů (cysty vaječníků, předčasné selhání vaječníků, onemocnění dělohy).

Každé nepravidelné (menstruační i mimomenstruační) krvácení je vhodné odborně posoudit a při podezření na abnormitu pečlivě vyšetřit. V prvé řadě je třeba vyloučit, že by příčinou nepravidelností mohla být organická porucha – nádor, zánět, polyp, mimoděložní těhotenství a podobně. Nezbytným krokem je proto komplexní gynekologické vyšetření včetně ultrazvukového vyšetření.

Po vyloučení organické poruchy následuje vyšetření hormonálních hladin, které je třeba provést v průběhu menstruačního krvácení, kdy jsou hladiny jednotlivých hormonů nejlépe reprodukovatelné. Vhodnou součástí hormonálních odběrů je i vyšetření hladin hormonů štítné žlázy, jejíž porušená funkce může vést k poruše menstruačního krvácení. V případě potřeby jsou doplněna další vyšetření.

Léčba poruch menstruačního krvácení

V ideálním případě by měla být zacílena na vyvolávající příčinu.

Je-li příčinou organická porucha, pak je její odstranění rozhodující pro úpravu cyklu. Léčba hormonálních poruch na úrovni jejich příčiny je mnohem svízelnější.

Krvácení slabá a v dlouhých intervalech ženu obvykle neobtěžují, a tak často léčbu nevyžadují. Při prokázání nedostatečné funkce vaječníků u žen plánujících graviditu může být jediným řešením léčba postupy asistované reprodukce.

Silná a častá hormonálně podmíněná krvácení lze ovlivnit léky, nejčastěji hormonálními antikoncepčními přípravky. U silného krvácení je výhodné zavést nitroděložní tělísko s hormonální složkou. Léčba hormonálních poruch cyklu je zároveň prevencí možných komplikací v budoucnosti, zejména osteoporózy a nádorů děložní výstelky.

 decoding  decoding  decoding  decoding  decoding

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis.

+420 266 010 292