Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

Riziková a patologická těhotenství

 loading

Vážené klientky,

v červenci a v srpnu budou v některé dny naši lékaři mít zkrácenou ordinační dobu. Po zbytek ordinační doby Vám bude k dispozici sestra

04.07. od 15:30 přítomna pouze sestra

08.07. od 13:00 přítomna pouze sestra

13.07. od 14:30 přítomna pouze sestra

15.07. od 12:00 přítomna pouze sestra

25.07. od 15:30 přítomna pouze sestra

12.08. celý den přítomna pouze sestra

15.08. od 15:30 přítomna pouze sestra

17.08. od 14:30 přítomna pouze sestra

23.08. od 15:30 přítomna pouze sestra

30.08. od 15:30 přítomna pouze sestra

děkujeme za pochopení

team Gynclin

Většina těhotenství probíhá bezproblémově. Malá část těhotenství vyžaduje častější kontroly a některá jsou riziková pro matku, plod nebo pro oba.

Těhotné se středním rizikem mají svou anamnézu zatíženou rizikovými faktory. Výsledky jejich vyšetření jsou normální, ale vyžadují opakování. Takové těhotenství označujeme jako rizikové. Frekvence návštěv je závislá na aktuálním vývoji zdravotního stavu ženy. Objeví-li se ve sledování rizikových těhotných laboratorní výsledky mimo hranice fyziologie, musí být převedeny do třetí skupiny. O rozsahu a frekvenci laboratorních či konziliárních vyšetření rozhoduje ošetřující gynekolog podle charakteru a závažnosti rizikového faktoru.

Těhotné s vysokým rizikem mohou (ale nemusí) mít v anamnéze rizikové faktory. Charakteristická je pro ně přítomnost patologických klinických či laboratorních výsledků, které definují konkrétní riziko. Do této skupiny patří i ženy, jejichž specifický medicínský problém definuje riziko již na počátku gravidity. Takové těhotenství označujeme jako patologické. Frekvence návštěv i rozsah laboratorních či konziliárních vyšetření jsou zcela individuální a rozhoduje o nich ošetřující gynekolog podle charakteru a závažnosti rizikového faktoru.

Rizika z hlediska matky

Přečtěte si seznam rizik v době před otěhotněním nebo při zjištění gravidity. Během těhotenství se jejich průběh může zhoršit a mohou ohrozit i vyvíjející se plod.

 • věk matky nad 35 let
 • cukrovka
 • hraniční až vysoký krevní tlak
 • onemocnění srdce a cév, vývojové vady srdce
 • roztroušená skleróza, epilepsie
 • psychiatrická onemocnění – úzkosti, jiné stavy, známá laktační psychóza
 • onemocnění štítné žlázy
 • onemocnění jater, onemocnění ledvin
 • krevní skupina Rh faktor minus
 • známá genetická zátěž matky – chromozomální vady, mutace některých genů
 • známá trombofilní mutace – zvýšená srážlivost krve (Leidenská mutace, mut. FII,  MTHFR)
 • zvýšená krvácivost (hemofilie, Von Wilebrandtova choroba)
 • zjištěné nádorové stavy, st.p. prodělání nádorových stavů, současná protinádorová terapie
  • chemoterapie
  • radioterapie
  • biologická léčba
 • st.p. transplantaci orgánů či kostní dřeně
 • známá infekce toxoplasmosou
 • kontakt s osobou nakaženou planými neštovicemi v těhotenství nebo parvovirem B19

Pokud je u vás některý z výše uvedených rizikových faktorů (či jiný další), upozorněte na to svého gynekologa, a to ideálně ještě před těhotenstvím. Jste-li těhotná, upozorněte o této skutečnosti i specialistu pro dané onemocnění, u kterého jste sledována.

Nezapomeňte na dodržování správné životosprávy během těhotenství. Jaké potraviny zařadit a jaké naopak vyloučit?

Rizika z hlediska plodu

 • geneticky podmíněná onemocnění, karyotypové vady
 • vrozené vývojové vady (např. rozštěpy)
 • intrauterinní růstová restrikce (plod zaostává v růstu)
 • vcestná nebo nízko nasedající placenta (placenta je uložena nad čípkem děložním)
 • vícečetná těhotenství
 • mimoděložní těhotenství

Rizikové faktory týkající se vývoje vašeho miminka včas rozpozná váš gynekolog, který rozhodne o dalším postupu, léčbě nebo vás ve správnou dobu odešle na pracoviště vyššího typu.

 data-srcset data-srcset data-srcset data-srcset data-srcset
Máme smlouvu s

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis. Pro další informace volejte nebo pište:

+420 266 010 292