eRecept na antikoncepci z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

 decoding

Neplodnost je definována jako neschopnost páru dosáhnout početí během jednoho roku nechráněného pohlavního styku či neschopnost udržet těhotenství až do termínu porodu.

Neschopností počít dítě je na celém světě postiženo minimálně 10 % párů, přičemž dalších 10–25 % je postiženo sekundární neplodností, tj. neschopností počít druhé a další dítě.

U žen může být neplodnost způsobena například poškozením nebo uzavřením vejcovodů, hormonálními poruchami, problémy s uhnízděním vajíčka. U mužů může být neplodnost způsobena poklesem kvality spermatu, blokací chámovodů či chromozomální poruchou spermií.

V České republice se specializuje na léčbu neplodnosti 30 odborných center, včetně centra v Ústavu pro péči o matku a dítě, se kterým naše gynekologické centrum Gynclin spolupracuje.

Neplodnost u žen

Přímé vyvolávající příčiny ženské neplodnosti spadají do čtyř hlavních kategorií.

Selhání ovulace

Selhání ovulace nejčastější jednotlivou příčinou neplodnosti u žen. Souvisí s ním více než 40 % případů neplodnosti. Normální ovulační cyklus je natolik složitý proces, že jej mohou narušit i velmi malé odchylky od normálu a ovulaci zabránit. Tyto ženy však mají při použití moderních léčebných metod velmi dobrou šanci na úspěšné otěhotnění.

Jednou z častých příčin poruch ovulace je Syndrom polycystických ovarií (PCOS). Více se o onemocnění dočtete zde.

Anatomické poruchy 

Anatomické poruchy ženského pohlavního ústrojí jsou mnohem častější než poruchy u mužů. Obzvláště to platí pro infekce a zánětlivé stavy, protože s ohledem na svou stavbu je ženský pohlavní trakt mnohem více náchylný k usazení patogenních mikroorganismů.

Genetické poruchy

Neplodnost může nastat u poruch, které jsou vyvolány abnormálním počtem pohlavních chromozomů. Poté je třeba udělat genetické vyšetření.

Jiné příčiny

Jako neplodnost s nevysvětlenou příčinou označujeme stavy neplodnosti trvající více než jeden rok, přestože je normální menstruační cyklus, normální spermanormální laparoskopický nález, dokonce i normální průnik spermií cervikálním hlenem. Tato situace nastává asi u 10–15 % neplodných párů.

Neplodnost u mužů

Hlavní příčinou mužské neplodnosti je neschopnost produkovat dostatek zdravých spermií. Neplodnost může způsobit jak azoospermie (žádné spermie v ejakulátu), tak oligospermie (příliš málo spermií v ejakulátu). Zde je důležité poznamenat, že ačkoli k oplodnění stačí jediná spermie, k překonání ochranného obalu vajíčka je zapotřebí enzym většího množství spermií, které tak umožní jedné z nich proniknout do cytoplazmy vajíčka. Existuje však i řada anatomických příčin mužské neplodnosti.

Léčba neplodnosti

V bývalém Československu se první porod dítěte počatého technikami asistované reprodukce uskutečnil v roce 1982 na brněnské gynekologicko-porodnické klinice (Pilka, Trávník, Dvořák, Tesařík). Od tohoto roku začíná bouřlivý rozvoj těchto technik.

Možnosti léčby neplodnosti metodami asistované reprodukce jsou nyní široké. Existují techniky indukce ovulace a časované koncepce, intrauterinní inseminace, in vitro fertilizace, intracytoplasmatické injekci spermie, mikrochirurgické techniky zisku spermií z nadvarlete a varlete u mužů s vážnou poruchou spermatogenese.

V současné době působí v ČR téměř 30 center asistované reprodukce. Celkový počet cyklů umělého oplodnění je více než 15 000 ročně. Celkový počet narozených dětí po technikách asistované reprodukce činí 2–3 % ze všech narozených. V současné době neotěhotní bez pomoci lékaře 15–20 % všech párů, které se snaží o koncepci.

Nemáte-li svého obvodního gynekologa, rádi o vás budeme pečovat v našem gynekologickém centru Gynclin

 decoding  decoding  decoding  decoding  decoding

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis.

+420 266 010 292