eRecept na antikoncepci z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

 decoding

Močová inkontinence je stav, kdy dochází k nechtěnému, samovolnému úniku moči. Jedná se o závažný zdravotní i společenský problém, který výrazně ovlivňuje kvalitu života v oblasti hygienické, sociální a ekonomické.

Nedobrovolný únik moči v dospělosti je velmi nepříjemný. Neschopnost ovládat základní tělesné funkce je, pro většinu žen, ponižující a vede k utajování těchto potíží. Strádající ženy se vzdávají mnohého ze svého běžného života a dochází tak ke zřejmému poškození jejich sociálních vazeb (kamarádi, přátelé), partnerských a sexuálních vztahů, profesního zařazení a celkové spokojenosti. Také starost o domácnost, odpočinek a zájmové aktivity jsou tímto problémem ovlivněny.

Druhy močové inkontinence

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence se často nazývá jako zátěžová. Jde o nejrozšířenější typ inkontinence. S touto formou se ve svém životě setká až 40 % žen, a to bez závislosti na věku. Projevuje se únikem moči z nedostatečně uzavřené močové trubice při zvýšení nitrobřišního tlaku. Nitrobřišní tlak se v odborné terminologii nazývá stres, odtud tedy název stresová inkontinence. Faktorů, které se různou měrou na vzniku a rozvoji stresové inkontinence žen podílejí, je celá řada. Patří mezi ně – oslabení (pokles) pánevního dna, nadměrná fyzická námaha (zvedání těžkých předmětů, nevhodné pracovní zařazení), porody (průběh, četnost i velikost plodu), infekce močových cest, nedostatek ženských hormonů (estrogenů) v menopauze, nevhodné návyky v pitném režimu, chronický kašel např. u astmatiků nebo kuřáků, dále pak obezita a mnoho dalších.

Urgentní inkontinence

Známá také jako nutkavá. V souvislosti s tímto druhem inkontinence hovoříme o tzv. hyperaktivním močovém měchýři a jde o neodkladné nucení k močení, kterému nelze odolat a vede k úniku moči. Močový měchýř se vyprazdňuje i při nižším stupni naplnění a setkáváme se s ní až u 30 % žen, většinou ve vyšším věku. Tato inkontinence je zpravidla spojena s odtokem většího množství moči následkem křečovitých stahů svalstva močového měchýře. Urgencí nazýváme náhlou pobídku, nucení, odtud tedy název urgentní inkontinence. Její příznaky jsou zejména náhlé nucení k močení, dále pak časté močení (pollakisurie), tedy více jak 8 x za den a též noční močení neboli nykturie.

Smíšená inkontinence

Jedná se o kombinaci obou předchozích typů, přičemž oba výše uvedené typy se vyskytují v různé míře a závažnosti.

Inkontinence z přetékání

K tomuto typu inkontinence dochází při poruše odtoku moči většinou pro překážku v dolních močových cestách, nebo při některých neurologických onemocněních.

Existují i další, specifické typy úniku moči, jejich výskyt je však spojen s jiným základním onemocněním.

Diagnostika močové inkontinence

Fyzikální vyšetření zahrnuje běžné klinické vyšetření – celkový stav, pohyblivost, orientačně paměť a kognitivní funkce, dále vyšetření břicha a zevního genitálu, ultrazvukové vyšetření, biochemické vyšetření, laboratorní vyšetření moči a močového sedimentu, bakteriologické vyšetření moči a pochvy, ultrazvukové vyšetření dolních močových cest a orientační neurologické vyšetření. Všechna tato vyšetření vám můžeme provést v naší ordinaci Gynclin.

Mezi speciální vyšetření již patří urodynamické vyšetření – určení anatomických či fyziologických změn v močovém systému, dále pak dotazníky a mikční deníky, které velmi jednoduchou formou provedou klientku otázkami k poruchám udržení moči a pomohou ošetřujícímu lékaři v diagnostice. Mikční deníky (mikce = močení) jsou vedeny po dobu 48 hodin. Zaznamenává se v nich frekvence úniku moči, frekvence urgencí (nutkání k močení), množství použití absorpčních pomůcek.

Léčba močové inkontinence

Stresová inkontinence

Většinou začíná pomocí fyzioterapie – gymnastika svalů pánevního dna spolu s medikamentózní léčbou – léky, eventuálně pesaroterapií. Při neúspěchu je nutná operační léčba, v současnosti většinou s využitím některé páskové metody, která vyžaduje krátkodobý pobyt v nemocnici.  

Urgentní inkontinence

Zde je metodou volby léčba konzervativní-medikamentózní léčba – léky cílené na snížení napětí stěny močového měchýře. Jako podpůrnou metodu lze využít i absorpční pomůcky. Jedná se o vložky, vložkové pleny, plenkové kalhotky a podložky.

Nemáte-li svého obvodního gynekologa, který by vám s léčbou močové inkontinence pomohl, rádi o vás budeme pečovat v naší gynekologické ordinaci Gynclin. Objednejte se online nebo na telefonním čísle (+420) 266 010 292.

 decoding  decoding  decoding  decoding  decoding

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis.

+420 266 010 292