Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

Močová inkontinence: Zdravotní i společenský problém

 loading

Vážené klientky,

zaznamenejte prosím doplňující informace k ordinační době. Ordinační doba se nemění.

PO  7.30 – 19.30

ÚT  7.30 – 19.30

ST  7.30 – 19.30

ČT  7.30 – 19.30

PÁ  7.30 – 16.00

Pátek 12.08. 2022 přítomna pouze sestra od 7.30 do 16.00

Pondělí 15.08. 2022 přítomna pouze sestra od 15.30 do 19.30

Středa 17.08. 2022 přítomna pouze sestra od 14.30 do 19.30

Úterý 23.08. 2022 přítomna pouze sestra od 15.30 do 19.30

Úterý 30.08. 2022 přítomna pouze sestra od 15.30 do 19.30

Úterý 06.09. 2022 přítomna pouze sestra od 15.30 do 19.30

děkujeme za pochopení

team Gynclin

Močová inkontinence je stav, kdy dochází k nechtěnému, samovolnému úniku moči. Jedná se o závažný zdravotní i společenský problém, který výrazně ovlivňuje kvalitu života v oblasti hygienické, sociální a ekonomické.

Nedobrovolný únik moči v dospělosti je velmi nepříjemný. Neschopnost ovládat základní tělesné funkce je, pro většinu žen, ponižující a vede k utajování těchto potíží. Strádající ženy se vzdávají mnohého ze svého běžného života a dochází tak ke zřejmému poškození jejich sociálních vazeb (kamarádi, přátelé), partnerských a sexuálních vztahů, profesního zařazení a celkové spokojenosti. Také starost o domácnost, odpočinek a zájmové aktivity jsou tímto problémem ovlivněny.

Druhy močové inkontinence

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence se často nazývá jako zátěžová. Jde o nejrozšířenější typ inkontinence. S touto formou se ve svém životě setká až 40 % žen, a to bez závislosti na věku. Projevuje se únikem moči z nedostatečně uzavřené močové trubice při zvýšení nitrobřišního tlaku. Nitrobřišní tlak se v odborné terminologii nazývá stres, odtud tedy název stresová inkontinence. Faktorů, které se různou měrou na vzniku a rozvoji stresové inkontinence žen podílejí, je celá řada. Patří mezi ně – oslabení (pokles) pánevního dna, nadměrná fyzická námaha (zvedání těžkých předmětů, nevhodné pracovní zařazení), porody (průběh, četnost i velikost plodu), infekce močových cest, nedostatek ženských hormonů (estrogenů) v menopauze, nevhodné návyky v pitném režimu, chronický kašel např. u astmatiků nebo kuřáků, dále pak obezita a mnoho dalších.

Urgentní inkontinence

Známá také jako nutkavá. V souvislosti s tímto druhem inkontinence hovoříme o tzv. hyperaktivním močovém měchýři a jde o neodkladné nucení k močení, kterému nelze odolat a vede k úniku moči. Močový měchýř se vyprazdňuje i při nižším stupni naplnění a setkáváme se s ní až u 30 % žen, většinou ve vyšším věku. Tato inkontinence je zpravidla spojena s odtokem většího množství moči následkem křečovitých stahů svalstva močového měchýře. Urgencí nazýváme náhlou pobídku, nucení, odtud tedy název urgentní inkontinence. Její příznaky jsou zejména náhlé nucení k močení, dále pak časté močení (pollakisurie), tedy více jak 8 x za den a též noční močení neboli nykturie.

Smíšená inkontinence

Jedná se o kombinaci obou předchozích typů, přičemž oba výše uvedené typy se vyskytují v různé míře a závažnosti.

Inkontinence z přetékání

K tomuto typu inkontinence dochází při poruše odtoku moči většinou pro překážku v dolních močových cestách, nebo při některých neurologických onemocněních.

Existují i další, specifické typy úniku moči, jejich výskyt je však spojen s jiným základním onemocněním.

Diagnostika močové inkontinence

Fyzikální vyšetření zahrnuje běžné klinické vyšetření – celkový stav, pohyblivost, orientačně paměť a kognitivní funkce, dále vyšetření břicha a zevního genitálu, ultrazvukové vyšetření, biochemické vyšetření, laboratorní vyšetření moči a močového sedimentu, bakteriologické vyšetření moči a pochvy, ultrazvukové vyšetření dolních močových cest a orientační neurologické vyšetření. Všechna tato vyšetření vám můžeme provést v naší ordinaci Gynclin.

Mezi speciální vyšetření již patří urodynamické vyšetření – určení anatomických či fyziologických změn v močovém systému, dále pak dotazníky a mikční deníky, které velmi jednoduchou formou provedou klientku otázkami k poruchám udržení moči a pomohou ošetřujícímu lékaři v diagnostice. Mikční deníky (mikce = močení) jsou vedeny po dobu 48 hodin. Zaznamenává se v nich frekvence úniku moči, frekvence urgencí (nutkání k močení), množství použití absorpčních pomůcek.

Léčba močové inkontinence

Stresová inkontinence

Většinou začíná pomocí fyzioterapie – gymnastika svalů pánevního dna spolu s medikamentózní léčbou – léky, eventuálně pesaroterapií. Při neúspěchu je nutná operační léčba, v současnosti většinou s využitím některé páskové metody, která vyžaduje krátkodobý pobyt v nemocnici.  

Urgentní inkontinence

Zde je metodou volby léčba konzervativní-medikamentózní léčba – léky cílené na snížení napětí stěny močového měchýře. Jako podpůrnou metodu lze využít i absorpční pomůcky. Jedná se o vložky, vložkové pleny, plenkové kalhotky a podložky.

Nemáte-li svého obvodního gynekologa, který by vám s léčbou močové inkontinence pomohl, rádi o vás budeme pečovat v naší gynekologické ordinaci Gynclin. Objednejte se online nebo na telefonním čísle (+420) 266 010 292.

 data-srcset  data-srcset  data-srcset  data-srcset  data-srcset
Máme smlouvu s

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis. Pro další informace volejte nebo pište:

+420 266 010 292