eRecept na antikoncepci z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

 decoding

Úvodní slovo

Mnoho žen věří, že hormonální antikoncepce může být příčinou váhového přírůstku. Výzkum to nepotvrdil. Potvrdil však něco jiného.

Chtěla bych se s vámi podělit o informace, které jsem nastudovala nebo je znám z praxe, na téma tělesná hmotnost a antikoncepce. Mám na mysli nejčastěji užívanou hormonální antikoncepci ve formě pilulek s obsahem dvou hormonů – estrogenu a gestagenu. 

U některých žen hraje obava ze zvýšení tělesné hmotnosti zásadní roli při rozhodování o užívání hormonální antikoncepce. Pravda je, že v příbalových letácích nejčastěji užívaných pilulek (kombinace estrogenu s gestagenem) výrobci uvádějí přírůstek váhy v nežádoucích účincích i přesto, že výzkum o tom nepřinesl přesvědčivé důkazy.

Co říkají studie?

Nezávislá organizace Cochran Collaboration zkoumala závěry ze 49 studií, které se zabývaly vlivem hormonální antikoncepce na tělesnou hmotnost. Některé studie neprokázaly žádný vliv na váhu, jiné naznačily vliv krátkodobý. V těchto případech se jednalo o zvýšení hmotnosti maximálně o 2–3 kg během prvního roku užívání. Největší vliv na hmotnost byl sledován v průběhu prvních tři měsíců po nasazení. Jen jediná studie prokázala zvýšení hmotnosti v souvislosti s antikoncepcí. Závěr je takový, že studie neprokázaly z dlouhodobého hlediska souvislost mezi nárůstem hmotnosti a užíváním antikoncepčních pilulek obsahujících estrogen a gestagen, avšak s poznámkou, že vzhledem ke značně rozdílným „designům“ jednotlivých studií není tento závěr jednoznačně přesvědčivý.

Na co mají pilulky vliv?

Ačkoliv studie neprokázaly vliv na tělesnou hmotnost, prokázaly vliv na tvar ženského těla a množství podkožního tuku. Důvodem je to, že pilulky mají vliv na svaly, zadržování tekutin a tuk.

Svalová hmota

Bylo zjištěno, že pilulky s tzv. antiandrogenním účinkem gestagenu snižují hladinu hormonu DHEA, androgenu, který příznivě ovlivňuje růst svalové hmoty. Pokud tedy budou dvě sportovkyně trénovat stejně, u té, která užívá zmíněné pilulky, poroste svalová hmota pomaleji než u té, která tyto pilulky neužívá, nebo užívá jiný vhodnější přípravek, který nemá anti-androgenní efekt. Jste-li vrcholová sportovkyně nebo vám záleží na svalové hmotě, konzultujte pro sebe vhodné pilulky s lékařem.

Ukládání tuků

Pilulky mohou mít vliv na to, kam se tuky v těle ukládají. Tuk se u žen přirozeně ukládá zejména na prsou, bocích a stehnech, v místech, kde je velké množství receptorů pro estrogeny. Klasická ženská postava má tvar „přesýpacích hodin“. Jedna studie naznačila, podotýkám pouze jedna, že pilulky s vysokým obsahem estrogenů mohou toto přirozené ukládání tuku ovlivnit tak, že je tuk ukládám více na bocích a stehnech, což prý vede k tomu, že postava nabývá „hruškovitého“ tvaru. Navíc se také zvyšuje procento podkožního tuku.  Řešením nežádoucí změny postavy bude antikoncepce s velmi nízkou dávkou estrogenu. V praxi se mi toto nepotvrdilo. Ani jedna moje klientka nezmínila změnu tvaru postavy v souvislosti s antikoncepcí, na rozdíl od nevelkého počtu klientek, které si stěžovaly na přírůstek hmotnosti. 

Zadržování tekutin

Bylo zjištěno, že estrogen ovlivňuje v ledvinách systém renin-angiotenzin, který je zodpovědný za hospodaření s vodou. Důsledkem tohoto účinku je, že tělo zadržuje více tekutiny, než je přirozené. Tekutina se pak může hromadit v tukových buňkách a zvětšit je. Kde jinde než tam, kde je tuku nejvíce – na prsou, bocích a stehnech? Úplně stejná situace nastává v přirozeném menstruačním cyklu týden před menstruací, kdy může dojít k mírnému zvýšení tělesné hmotnosti a ženy si stěžují zejména na bolestivost, zvětšení a napětí v prsou. Potíže v souvislosti s retencí tekutin se objevují spíše v prvních třech měsících po nasazení antikoncepce a jsou přímo úměrné množství estrogenu v pilulce. I v tomto případě bude řešením pilulka s velmi nízkým obsahem estrogenu. Nutno podotknout, že většina žen vnímá zvětšení poprsí spíše pozitivně.

Jedna švédská studie prokázala, že pilulky zvětšují poprsí pravděpodobně i jiným způsobem, než je retence tekutin, kdy se zvětšují jednotlivé buňky, aniž by se zvyšoval jejich počet. Jak daný mechanismus funguje, to zatím zůstává záhadou. Hypoteticky, vystavení prsní žlázy konstantnímu dlouhodobému účinku estrogenů může vést ke zvýšení počtu buněk a tím ke zvětšení objemu prsní žlázy. V přirozeném cyklu je prsní žláza vystavena účinku přirozených estrogenů cyklicky a kratší dobu.  

Co se ještě prokázalo?

Uvádí se, že estrogen má vliv na pocit hladu tím, že ovlivňuje hladinu hormonu ghrelin, který se tvoří v žaludku a střevech, a citlivost mozku na něj, a je zodpovědný za zvýšenou chuť k jídlu. Nicméně na toto téma jsem našla řadu informací, které si protiřečily. Dále byl zjištěn vliv na metabolismus cukrů, hladinu inzulínu a senzitivity buněk na inzulín. Z toho důvodu je třeba určité obezřetnosti u diabetiček. 

Co se dosud prokázalo o vlivu kombinované hormonální antikoncepce na tělesnou hmotnost lze shrnout takto:

  • nezvyšuje z dlouhodobého hlediska tělesnou hmotnost,
  • ovlivňuje svalovou hmotu, pokud obsahuje gestagen s antiandrogenním účinkem,
  • zvyšuje procento podkožního tuku a mění ukládání tuku, zejména pokud obsahuje vyšší dávku estrogenu,
  • zvyšuje zadržování tekutin, zejména pokud obsahuje vyšší dávku estrogenu,
  • vliv na zvýšenou chuť k jídlu je nejasný,
  • zasahuje do metabolismu glukózy přes vliv na hladinu inzulinu v krvi a citlivost buněk k němu.

Rozhoduji-li se, zda antikoncepci ano, či ne, pak primární je aktuální životní situace, zodpovědnost a kontrola nad plánovaným rodičovství. K tomu byla antikoncepce vyvinuta, k tomu je určena a spolehlivě nás, ženy, chrání před neplánovaným těhotenstvím. Nebojte se přírůstku váhy, nebylo to prokázáno. A pokud by k tomu ve vašem případě přece jen došlo, lékař vám nabídne jiné alternativy.

MUDr. Kateřina Klímová, MBA

 decoding  decoding  decoding  decoding  decoding

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis.

+420 266 010 292